مشخصات فایل*بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه*

بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه,تحقیق بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه,مقاله بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه,پبررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه|31009986|sebghat-elm|
با ما همراه باشید با موضوع بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

این فایل به می پردازد در فرمت word قابل ویرایش و در 88 صفحه می باشد.

بخشی از محتوای فایل دانلودی ::
آموزش و پرورش زیر بنای توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هر جامعه است. بررسی عوامل موثر بر پیشرفت و ترقی جوامع پیشرفته نشان‌ می‌دهد که همه این کشورها از آموزش و پرورش توانمند و کارآمد برخوردار نبوده‌اند. به تعبیر دیگر آموزش و پرورش را می‌توان یکی از نهادهای تعیین‌کننده بنیادهای فرهنگی و اخلاقی یک جامعه دانست. این نهاد از یکسو با کودکان ، نوجوانان و جوانان خلاق، مبتکر و مستعد و از طرف دیگر با طیف گسترده‌ای از مردم به عنوان خانواده‌ها یا اولیای دانش‌آموزان در ارتباط است و تعلیمات و آموزش‌های خود را چه مثبت و چه منفی به پیکره جامعه تزریق می‌کند. بنابراین توجه بیش‌تر به تعلیم و تربیت، مهم‌ترین عامل پیشرفت فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است که اثرهای آن متوجه جامعه و خانواده خواهد شد. استرس و فشارهای روانی نیز، امروزه بیش از پیش برای افراد ملموس است. در هر گردهم آیی، انسانها از انواع فشارها، صحبت به میان آورده و به نوعی نارضایتی خود را اعلام می‌کنند. دانش آموزان نیز از این مقوله، مستثنی نیستند. آنان از یک سو طالب پیشرفت تحصیلی هستند، از سوی دیگر آنطور که باید، نظر خانواده و مدرسه را نمی‌توانند تامین کنند. حال با توجه به اهمیت آموزش و پرورش در توسعه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و صرف هزینه‌های هنگفت، اگر پیشرفت تحصیلی دچار آسیب شود، چه باید کرد؟ غور و تفکر در این امر سبب بررسی و مطالعه در این مساله شده افرادی دست به تحقیق در خصوص پیشرفت تحصیلی و یا فشار روانی زده‌اند که در متن تحقیق به آن اشاره شده است.
نمونة تحقیق ۳۷۲ نفر ( ۱۹۱ نفر دختر و ۱۸۱ پسر ) از دانش‌آموزان مذکور را شامل می‌شود، که در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ مشغول به تحصیل بوده‌اند. روش این تحقیق توصیفی و از نوع میدانی بوده و ابزار جمع‌آوری اطلاعات،‌برای متغیر فشار روانی، پرسشنامة اورسولا مارکهام است که احساس فشار روانی را می‌سنجد. برای گردآوری اطلاعات متغیر پیشرفت تحصیلی، ضمن مراجعه به کارنامه‌های تحصیلی دانش‌آموزان درسال تحصیلی۸۷-۸۶ ، معدل آنان ثبت شده است. داده‌های به دست آمده با استفاده از روشهای آماری تجزیه و تحلیل گردیده و فرضیه‌های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها حکایت از آن می‌کند که میزان فشار روانی دختران بیشتر از میزان فشار روانی پسران است. همچنین میزان پیشرفت تحصیلی دختران بیشتر از میزان پیشرفت تحصیلی پسران است. ولی رابطه‌ای بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی دختران دیده نشده، همچنین بین میزان فشار روانی و میزان پیشرفت تحصیلی پسران رابطة معناداری مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پایه ‌های تحصیلی بر روی فشار روانی دانش‌آموزان نیز معنی‌دار نیست.
فهرست مطالب
مقدمه ۳
بیان مساله ۷
فصل اول
اهمیت و ضرورت تحقیق ۸
اهداف تحقیق ۹
سئوالات تحقیق ۹
فرضیه ها ۱۰
تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۱
فصل دوم
تاریخچه فشار روانی ۱۳
تعاریف و نظریه های فشار روانی ۱۶
علل استرس ۲۳
عوامل موثر در تشدید فشار روانی ۲۶
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی ۳۷
ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی ۵۱
تحقیقات انجام در داخل و خارج ۵۳
فصل سوم
مقدمه ۵۹
جامعه ۵۹
نمونه و نمونه گیری ۶۰
ابزار جمع آوری اطلاعات ۶۰
روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی ۶۱
روش تحقیق ۶۲
یافته های پژوهش ۶۳
فصل چهارم
جداول ۶۲
فصل پنجم
نتیجه گیری ۷۴
پیشنهادات ۷۸
محددیت ها ۸۱
منابع ۸۳


مطالب دیگر:
📌پاورپوینت منابع انسانی و تسهیل یادگیری📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع راه سعادت📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع ستارگان هدایت📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع ستایش پروردگار📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع قطره ها📌پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کاخ بلند📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع کتاب خوب زندگی📌پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع گل خوشبو📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع گلستان📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مروارید صدف 📌پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مسجد📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مکان های الهی📌پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع مهربانی خداوند و فرستاده های او 📌پاورپوينت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع نظم و انضباط📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع نور عبادت و اهمیت وضو📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع هزار دانه یاقوت📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع وسوسه های شيطان📌پاورپوینت آموزشی مخصوص کودکان با موضوع نور عبادت هدایت 📌پاورپوینت آموزه های الهی درس اول ایمان📌پاورپوینت آموزه های الهی درس دوم یگانه بی همتا📌پاورپوینت آموزه های الهی درس سوم اهمیت پیامبران📌پاورپوینت آموزه های الهی درس چهارم فواصل و ويژگی های پيامبران📌پاورپوینت آموزه های الهی درس پنجم کار📌پاورپوینت آموزه های الهی درس ششم فرعون و پیروزی بر او📌پاورپوينت آموزه های الهی درس هفتم طلای ناب