مشخصات فایل*بررسی قاره آسيا و طبیعت و نژادها و کشورهای آن*

بررسی قاره آسيا و طبیعت و نژادها و کشورهای آنبررسی قاره آسيا و طبیعت و نژادها و کشورهای آن|30017384|sebghat-elm|
با ما همراه باشید با موضوع بررسی قاره آسيا و طبیعت و نژادها و کشورهای آن

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 23

آسيا، وسيع‌ترين و پرجمعيّت‌ترين قارّة زمين، با وسعتي قريب 44 ميليون كمـ 2، يعني ـ از كل سطح زمين و بيش از722‘2 ميليون نفر جمعيت (1982م)، واقع در نيمكرة شمالي، از نزديكي خط استوا تا نزديكي قطب شمال؛ شمالي‌ترين حد اين قاره، شبه‌جزيره تايمير با ْ77 و َ40 عرض در اقيانوس منجمد شمالي و جنوبي‌ترين نقطة آن، رأس شبه‌جزيرة مالاكا با ْ1 و َ16 عرض شمالي در نزديكي خط استوا واقع است (نيف، 211).وجه تسميه: منشأ نام آسيا به درستي معلوم نيست. بنا به روايت هرودوت (د ح 425ق م)، يونانيان تصور مي‌كردند آسيا براساس نام پرومته نامگذاري شده است. در مقابل ايشان، ليدپاييها معتقد بودند نام آسيا از نام آسيس ، پسر كوتيس ، گرفته شده است (همو، 285). متأخرين نام آسيا را مأخوذ از كلمة آسوري يا فنيقيِ آشو يا آسو به معناي طلوع آفتاب و سرزمين واقع در شرق مي‌دانند. در مقابل اين لفظ، در همين زبانها، لفظ ارب ، به معناي غروب آفتاب وجود دارد كه از آن نام اروپا (اعتمادالسلطنه، 64)، و عربستان (برونينگ، 9) منشأ گرفته است.بخش اوّل ـ سيماي طبيعيموقع جغرافيايي: آسيا از نظر اشكال گوناگون زمين و آب و هوا، متنوع‌ترين خشكي بزرگ زمين است و از ديدگاه ارتباط با ساير قاره‌ها داراي موقعيت ممتازي است. در جنوب غربي، اگرچه تعلق عربستان به قارة آسيا از لحاظ ساختمان طبيعي مورد ترديد است، اما به لحاظ همبستگيهاي فرهنگي، درياي سرخ و كانال سوئز را مي‌توان مرز آسيا با آفريقا دانست (برونينگ، 10). مرز آسيا با اروپا نسبتاً مشخص‌تر است. مرز سنتي و قديمي اين دو قاره، كوههاي اورال و دنبالة شمالي آن، جزيره نوايازمليا (ارض جديد) است. البته، اين مرز را نمي‌توان حدي شاخص بين دو قاره به شمار آورد. در همين زمينه، لفظ اوراسيا نشان مي‌دهد كه اروپا تنها شبه‌جزيره‌اي از آسياي بزرگ است (نيف، 211). بخش جنوبي مرز آسيا و اروپا، يعني تنگة داردانل و بوسفر و نيز درياي مرمره، به واسطة پيوندهاي تاريخي ـ فرهنگي مشخص‌تر است (برونينگ، 10). آسيا از طرف شمال شرقي تقريباً به سواحل آمريكاي شمالي مي‌رسد و تنگة باريك و كم‌عرض برينگ به عرض 85 كمـ ، اين دو قاره را از يكديگر جدا مي‌سازد. در آسياي جنوب شرقي، مرز طبيعي و همچنين فرهنگي را مي‌توان جزاير سوندا و هالماهرا به شمار آورد، زيرا گينة نو بر روي لبة فرو رفتة قارة استراليا قرار دارد و سكنة بومي آن از نظر نژادي و فرهنگي با سكنه عمدتاً مالائيايي اين جزاير تفاوت دارند (همانجا).زمين‌شناسي و اشكال ناهمواري: شالودة زمين‌شناسي آسيا را 3 عنصر ساختاري گوناگون تشكيل مي‌دهد. در شمال، شرق و بخشهاي مركزي، توده‌هاي قديمي مختلف، هستة اصلي قاره را مي‌سازند كه در زير آنها، سيبري مياني (خشكي آنگارا ) به عنوان اولين آنها شناخته شده و بزرگترين ناحيه را نيز در بر مي‌گيرد (نيف، 211؛ شاباد، 10 11). در مقابل اين خشكي، در جنوب، توده‌هاي چين‌خوردة هند و شبه‌جزيرة عربستان، يعني قسمتهايي از خشكي قديمي گوندوانا قرار دارند (بلنک 55؛ بومن، 20 23)، در ميان اين دو قسمت، کمربندی گسترده از رشته‌کوههای جوانتر مربوط به آخر مزوزوئيک که در دوران سوم چين‌خورده‌اند، قرار گرفته است (بلنک،66 به بعد). در حالی که در دوره‌های اوليه زمين، توده‌های سخت و يخ بسته شمالی به واسطه کوه‌زايی به يکديگر می‌پيوستند و هسته خشکی آسيا را می‌ساختند، در دوره ژوراسيک، قاره بزرگ جنوبی گوندوانا که هند، عربستان، آفريقا و استراليا را در بر می‌گرفت ـ درهم شکسته شد و قسمتهای قاره‌ای امروزی پديد آمدند (نيف، 212؛ اشميدر، 10 11). فشار حاصل از نشست توده‌های رسوبی ژئوسنکلينال تتيس در دوران سوم، در چين‌خوردگيهای شديد امروزی که از قفقاز تا آسيای جنوب شرقی امتداد دارند، اهميت تعيين کننده‌ای داشته است (گروسه، 5؛ بومون 20).

مطالب دیگر:
📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی نارسایی هیجانی📜نارسایی هیجانی در روانشناسی📜مبانی نظری و پیشینه هوش هیجانی 55 صفحه📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری هوش هیجانی📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی📜ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش هیجانی📜رویکردهای متفاوت به هوش هیجانی و بررسی انواع مدل های آن📜پرسشنامه ابراز وجود دانگل یولی و همکاران📜پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون با نمره گذاری، روایی و پایایی📜پرسشنامه شادکامی آکسفورد📜چارچوب نظری و پیشینه پژوهش ابراز وجود📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری ابراز وجود📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق جرات ورزی 37 صفحه📜اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام📜بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک📜پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت با نمره گذاری، روایی و پایایی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی 42 صفحه📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه پژوهش بی تفاوتی📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی در سازمان 41 صفحه📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق بی تفاوتی سازمانی 40 صفحه📜فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری بی تفاوتی📜بررسی و ماهیت بی تفاوتی سازمانی و مشخصه های آن از دیدگاه کورمن📜نشانه ها و عوامل بی تفاوتی سازمانی و راهکارهای مقابله با آن در کارکنان📜مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت معنوی 43 صفحه📜سلامت معنوی و شناسایی راهکار مناسب در تبیین آن